Thủ tướng: Đẩy nhanh tiến bộ công nghệ liên quan đến chuyển đổi số

0
73
Thủ tướng Đẩy nhanh tiến bộ công nghệ liên quan đến chuyển đổi số
Thủ tướng Đẩy nhanh tiến bộ công nghệ liên quan đến chuyển đổi số

Trả lời chất vấn của ĐBQH, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh: Cần phải đẩy nhanh tiến bộ khoa học, kỹ thuật, công nghệ liên quan đến chuyển đổi số.

Thủ tướng Phạm Minh Chính
Thủ tướng Phạm Minh Chính

Trả lời chất vấn của ĐBQH về chuyển đổi số, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh: Chuyển đổi số hiện nay là một xu thế, trong Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII cũng đã đưa việc xây dựng nền kinh tế số, Chính phủ số, xã hội số. “Ba trụ cột này hiện nay chúng ta đóng góp được 10% thôi, nhưng đến năm 2030 ta đặt mục tiêu là 30%” – Thủ tướng thông tin.

Theo người đứng đầu Chính phủ, phát triển kinh tế số đã len lỏi vào tất cả các ngành, lĩnh vực, vì vậy, phải tăng cường quản lý nhà nước, vừa đảm bảo phát triển lành mạnh, đúng hướng, nhanh, bền vững, vừa phải kiểm soát được những phát triển không đúng hướng, không lành mạnh; phải tăng cường quản lý Nhà nước, xây dựng thể chế cho phù hợp, sát với thực tiễn, khả thi nhưng phải hiệu quả.

Nhấn mạnh “con người vẫn là trung tâm, là chủ thể, là động lực, là nguồn lực và mục tiêu cho sự phát triển”, Thủ tướng Phạm Minh Chính lưu ý việc đầu tư hạ tầng số ở khu vực vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới và hải đảo thế nào để người dân ở đó được tiếp cận công bằng, để “không để ai bị bỏ lại phía sau” bởi thiếu hạ tầng cho phát triển chuyển đổi số.

Về nguồn lực, thẳng thắn nêu rõ “đầu tư nguồn lực thì Nhà nước chỉ có thế thôi”, trong khi đầu tư hạ tầng số đòi hỏi nguồn lực cũng phải rất lớn, Thủ tướng nhấn mạnh: Ngoài nguồn lực nhà nước, cần phải trở lại hợp tác công tư, xã hội hóa, tính toán vay vốn của nước ngoài một cách phù hợp để phát triển với tốc độ nhanh.

Thủ tướng nhấn mạnh: Cần phải đẩy nhanh tiến bộ khoa học, kỹ thuật, công nghệ liên quan đến chuyển đổi số. “Tất cả các cấp, các ngành cũng phải vào cuộc. Hiện nay tôi thấy một số ngành cục bộ quá, phải có cơ sở dữ liệu lớn dựa trên sự tích hợp giữa dữ liệu của các bộ, ngành, địa phương. Có những nơi đang còn cát cứ. Các bộ, các ngành, các địa phương cần phải nỗ lực nhiều hơn, mỗi thứ một tí tích hợp lại thành sức mạnh tổng hợp. Từ các ngành, các cấp phải nỗ lực phấn đấu” – Thủ tướng nói.

Theo Xuân Hưng

Vnmedia